انباردار به چه کسی گفته می شود؟

  تاریخ نوشته: ۰۶ , بهمن , ۱۳۹۶
دسته بندی: انبار ها
    اشتراک گزاری:
انباردار به چه کسی گفته می شود؟

معنی انباردار و نیروی انسانی را در این مقاله توضیح می دهیم لذا  خواهشمندیم که با ما همراه بمانید ..

انباردار به چه کسی گفته می شود؟

تعریف انباردار:

كليه موجودي هاي مواد بايد تحت اختيار و ابواب جمعي يك انباردار مسؤل باشد.اين شخص بايد تجربه كافي در روشهاي انبارداري داشته،لياقت وكفايت اداره عمليات انبار را دارا باشد،در امانت و درستي او ترديدي نباشدو بتواند افراد تحت سرپرستي خود را به خوبي اداره كند.

كار انبارداري يك شغل مهم و پرمسؤليتي است . اجناس و موجوديهاي انبار با يد تحت اختيار يك انبار دار مسؤل باشد . اگرچه اجناس يكي از مهمترين عوامل هزينه است كه به طور متوسط ۵۵ درصدهاي تمام شده كالاي ساخته شده را تشكيل ميدهد . به همين جهت است كه مؤسسات صنعتي تا حدودي مجهز براي تدارك و خريد و انبار كردن مواد خواهد بود .

انباردار به چه کسی گفته می شود؟

موجودي هاي انبار با يد در محلهاي محفوظ و دور از خطر بطور منظم طوري نگهداري شود كه دسترسي به ان در موقع لزوم به آساني ميسر باشد. و اقدام راكد وزائد و ناباب انبار با رؤساي مسؤل بنگاه گزارش شود نوع و مقدار مواد و حداقل و حداكثر موجودي هر يك از اقلامي كه ميزان آن توسط مديران فني تعيين مي شود بايد پيوسته مطمح نظر انبار دار قرار گيرد .

مسؤليت انبارداري را نبايد در اختيار اشخاص نا وارد به انبارداري مانند سركارگر يا سرپرست كارگاه محول نمود.

بنابراين در امور تداركات انبارداري و امور مربوط به ذخاير و انبار كردن بايد اهميت بسياري داده شود .

 

کمک انبار دار کیست و چه وظیفه ای دارد؟

کمک انبار دار کیست و چه وظیفه ای دارد؟

تعريف كمك انباردار :

كمك انباردار كسي است كه علاوه برمهارت كار انبار مي تواند از عهده كنترل كالاهاي ورودي به انبار ، جابجايي و چيدن آنها ، انبار گرداني ، دادن اطلاعات به واحد سفارشات و تحويل كالاهاي اماني و رعايت اصول و مقررات انبارداري بر آيد.

انباردار به چه کسی گفته می شود؟

 

شرح و ظايف و مسؤوليت هاي انباردار به قرار زير است:

–  تميز و مرتب نگهداشتن انبارها

–  تحويل گرفتن مواد وارده به انبار پس از اطمينان از مطابقت آنها با مشخصات مندرج در برگ سفارش كالا و برگ رسيد كالا يا در اعلاميه بدهكار انبار.

–  قرار دادن مواد در جاي صحيح آنها در انبار.

–  مقابله مانده هاي كارتهاي انبار با موجودي هاي واقعي انبار.

انباردار به چه کسی گفته می شود؟

– ارسال تقاضاي خريد كالا به اداره خريد در مواقعي كه موجودي هر يك از اقلام به حد تجديد سفارش مي رسد.

–  ممانعت از ورود اشخاص غير مجاز به داخل انبارها .

–  صدور مواد از انبار در مقابل حواله هاي انبار كه به امضاهاي مجاز رسيده باشد.

–   صدور قبض انبار يا برگ رسيد جنس به انبار پس از تحويل گرفتن كالا

   صدور حواله انبار هنگام تحويل دادن كالا

انباردار به چه کسی گفته می شود؟

انباردار به چه کسی گفته می شود؟

 

   صدور فرمهاي مرجوعي، برگشت از خريد و ساير فرمهاي مشابه

   ثبت مشخصات وتعداد اجناس وارد و صادر شده در دفاتر و كارتهاي انبار

   طبقه بندي ، تنظيم وكدگذاري كالا و جنس

انباردار به چه کسی گفته می شود؟

   همكاري با حسابداري صنعتي و واحد سفارشها در مورد تعيين حداقل ،حداكثر ونقطه ي

سفارش

   حفظ وحراست اجناس و رعايت اصول ايمني در انبار

   بايگاني اسناد و مدارك انبار

   ارائه گزارشهاي لازم به مقامات  ذيربط

انباردار به چه کسی گفته می شود؟

Summary
Review Date
Reviewed Item
انباردار به چه کسی گفته می شود؟
Author Rating
31star1star1stargraygray
برچسب‌ها

بدون دیدگاه


دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه تان را ارسال کنید :

برای اطلاع از خدمات انبار داری و انجام نگهداری بار های شما با شماره 1910104 - 0990 تماس بگیرید

شماره انبار