به چه جایی انبار گفته می شود؟

  تاریخ نوشته: ۰۶ , بهمن , ۱۳۹۶
دسته بندی: انبار ها
    اشتراک گزاری:
به چه جایی انبار گفته می شود؟

با سلام : در مقالات پیش درباره نحوه نگهداری کالا و مدیریت کلی انبار ها گفتیم در این جا می خواهیم تا شما را با جزییات بیشتر درباره انبار داری آشنا کنیم پس با ما همراه بمانید ..

به چه جایی انبار گفته می شود؟

انبار چیست ؟

انبار محل و فضایی است که یک یا چند نوع کالای بازرگانی،صنعتی،مواد اولیه و یا فرآورده های مختلف درآن نگهداری می شود که بر اساس یک سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم می گردد.

۱-    نگهداری:
نگهداری،یعنی حفظ و حراست با رعایت اصول ایمنی استاندارد شده

۲-    طبقه بندی:
طبقه بندی یعنی کد گذاری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده به چه جایی انبار گفته می شود؟

انبار از نظر فرم به سه صورت مي باشد:

– انبارهاي پوشيده: اين مكان از تمام اطراف بسته وداراي سقف و وسايل ايمني كامل مي باشد.

– انبارهاي سرپوشيده يا هانگارد: اين انبارداري سقف است ولي چهار طرف آن باز وفاقد حفاظ جانبي مي باشد. اين نوع انبارها،كالاها را فقط از باران وآفتاب حفظ مي كند.
– انبارهاي باز يا محوطه: اين انبار به صورت محوطه مي باشد ومعمولا براي نگاهداري ماشين آلات ولوازم سنگين مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

به چه جایی انبار گفته می شود؟

به چه جایی انبار گفته می شود؟

به چه جایی انبار گفته می شود؟

تعريف انبارداري:

عبارت از دريافت جنس يا كالا از خارج ( از قسمتهاي مختلف شركت ، ياديگران از خارج شركت ) و نگهداري آنها با توجه به قوانين انبارداري كه باعث سهولت در تحويل دادن ( صدور ) و تحويل گرفتن ( ورود ) با كمترين وقت و نيروي مورد نياز باشد و رسانيدن اجناس و كالاهاي مورد نياز قسمتها يا خريداران به آنها در حداقل وقت ممكن براساس مدارك و ضوابط قانوني .

 

 به چه جایی انبار گفته می شود؟

تعریف انباردار:

كليه موجودي هاي مواد بايد تحت اختيار و ابواب جمعي يك انباردار مسؤل باشد.اين شخص بايد تجربه كافي در روشهاي انبارداري داشته،لياقت وكفايت اداره عمليات انبار را دارا باشد،در امانت و درستي او ترديدي نباشدو بتواند افراد تحت سرپرستي خود را به خوبي اداره كند.به چه جایی انبار گفته می شود؟

به چه جایی انبار گفته می شود؟

به چه جایی انبار گفته می شود؟

به چه جایی انبار گفته می شود؟

كار انبارداري يك شغل مهم و پرمسؤليتي است . اجناس و موجوديهاي انبار با يد تحت اختيار يك انبار دار مسؤل باشد . اگرچه اجناس يكي از مهمترين عوامل هزينه است كه به طور متوسط ۵۵ درصدهاي تمام شده كالاي ساخته شده را تشكيل ميدهد .به چه جایی انبار گفته می شود؟

 به همين جهت است كه مؤسسات صنعتي تا حدودي مجهز براي تدارك و خريد و انبار كردن مواد خواهد بود . موجودي هاي انبار با يد در محلهاي محفوظ و دور از خطر بطور منظم طوري نگهداري شود كه دسترسي به ان در موقع لزوم به آساني ميسر باشد. و اقدام راكد وزائد و ناباب انبار با رؤساي مسؤل بنگاه گزارش شود نوع و مقدار مواد و حداقل و حداكثر موجودي هر يك از اقلامي كه ميزان آن توسط مديران فني تعيين مي شود بايد پيوسته مطمح نظر انبار دار قرار گيرد .

مسؤليت انبارداري را نبايد در اختيار اشخاص نا وارد به انبارداري مانند سركارگر يا سرپرست كارگاه محول نمودبه چه جایی انبار گفته می شود؟.

بنابراين در امور تداركات انبارداري و امور مربوط به ذخاير و انبار كردن بايد اهميت بسياري داده شود .

 به چه جایی انبار گفته می شود؟

برچسب‌ها

بدون دیدگاه


دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه تان را ارسال کنید :

برای اطلاع از خدمات انبار داری و انجام نگهداری بار های شما با شماره 1910104 - 0990 تماس بگیرید

شماره انبار