سازمان و محل انبارها

  تاریخ نوشته: ۰۶ , بهمن , ۱۳۹۶
دسته بندی: انبار ها
    اشتراک گزاری:
سازمان و محل انبارها

درباره سازمان و محل انبارها باید گفته شود که در نظر اول شاید مساله مهمی نباشد اما باید گفت بنا به دلایلی که در ذیل آورده می شود. محل و سازمان انبارها مساله ای  ایست کاملا  با ارزش

پس لذا می خواهم که با ما همراه باشید تا به اختصار این مهم را برایتان توصیف کنیم ...

سازمان و محل انبارها

سازمان و محل انبارها

 سازمان و انبارهاي مؤسسات صنعتي با نوع صنعت و بزرگي مؤسسه و سياست اداره كنندگان آن بستگي دارد ولي بطور كلي ميتوان انبارها را از لحاظ سازماني به ۲ نوع تقسيم كرد : انبارهاي مركزي يا اصلي و انبارهاي فرعي يا دستي.

محل انبارها بايد طوري انتخاب شود كه حداكثر كارآيي و سرعت عمل را ممكن سازد. انبارها بايد حتي المقدور نزديك به محل رسيد و ارسال كالا باشد تا هزينه هاي نقل و انتقال به حداقل تـقليل يابد در عين حال بايد انبار طوري وقع شده باشد كه به آساني در دسترس كليه قسمتها و به خصوص قسمتهايي كه مواد سنگين يا پر حجم مي كنند باشد .                                                            

در كارخانه هاي بزرگ كه تعداد دواير زياد است انبارها را نميتوان در محلهايي قرار داد كه هم در نزديكي دايره رسيد كالا قرار گرفته و هم به كليه دواير مصرف كننده نزديك باشد تا تحويل مواد به آساني ميسر گردد . به اين جهت غالبا لازم است انبارهاي فرعي داير نمود.

سازمان و محل انبارها

كه براي تحويل مواد به قسمتهاي به خصوص كارخانه مناسب باشند . و در اين صورت انبار مركزي مواد و مصالحي را كه هر يك از انبارهاي فرعي براي تحويل به حوزه عمل خود لازم دارند هر چند يكبار به آن انبارها صادر ميكنند . در اين شرايط حتما بايد كمك انباردارها مسئول انباردار كل باشند تا بتوان سياست خريد ، انبار كردن و صدور مواد از انبار را در تمام  مؤسسه هماهنگ و يكنواخت نمود .سازمان و محل انبارها 

انبار قطعات ومواد اوليه در واحدهاي توليدي معمولا زير نظر مدير فني كارخانه قرار دارد و در بعضي از كارخانه ها ‌،انبار مستقيما زير نظر مدير كارخانه انجام وظيفه مي نمايد.

سازمان و محل انبارها

سازمان و محل انبارها

سازمان و محل انبارها

درسازمانهاي بزرگ صنعتي، واحد انبار داراي مديريت مستقلي است كه مستقيما زير نظر مدير عامل قرار دارد وتحت نظر مدير انبار نيز انبارهاي مختلفي مانند انبار مواد، قطعات وابزار الات كه هر يك از آنها داراي مسئول مي باشد انجام وظيفه مي كنند.

در سازمانهاي دولتي وغيرانتفاعي، معمولاواحد انبار تحت نظر تداركات و يا كارپردازي كه خود اين واحدها نيز يكي از واحدهاي تابعه امور اداري محسوب مي شود مي باشد.

سازمان و محل انبارها

سازمان و محل انبارها

سازمان و محل انبارها

تشكيلات داخلي انبارها

تقسيم بندي داخلي انبارها : قفسه ها و محفظه‌هاي محتوي مواد انبار بايد در راهروي مشخص قرار گرفته باشند تا دسترسي به آنها به آساني ميسر باشد. در بسياري از موارد ممكن است لازم باشد راهروهاي كافي براي عبور وسايل گذاشت و برداشت مواد در داخل انبار تعبيه شود ، در اين صورت بهتر است خطوط سفيدي در كف انبار نقش شود كه محل محفظه‌ هاي مواد مختلف را مشخص نمايد.

سازمان و محل انبارها

سازمان و محل انبارها

 

سازمان و محل انبارها

تعریف طبقه بند ی:

به تقسیم انواع كالاهای موجود به گروهها یا دسته هایی كه دارای صفات مشترك یا کاربرد مشترك باشند((طبقه بندی ))گویند.

 

در طبقه بندی كردن باید به نكات مهم زیر توجه كرد:

۱- برای كلیه كاركنان انبار ساده و قابل فهم باشد

۲- با احتیاجات مختلف سازمان منطبق و هماهنگ باشدونیاز آنها را به راحتی تامین كند

۳- انعطاف پذیر بوده وبا تغییرات كاهش یا افزایش تعداد اقلام كالاهای مورد نیاز قابل تطبیق باشد.

سازمان و محل انبارها

برچسب‌ها

بدون دیدگاه


دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه تان را ارسال کنید :

برای اطلاع از خدمات انبار داری و انجام نگهداری بار های شما با شماره 1910104 - 0990 تماس بگیرید

شماره انبار