مراحل تحویل کالاهای بین المللی

  تاریخ نوشته: ۰۵ , دی , ۱۳۹۶
دسته بندی: انبار ها
    اشتراک گزاری:
مراحل تحویل کالاهای بین المللی

روش های متداول حمل محموله های صادراتی و وارداتی به شرح زیر می باشد خواهشمندیم که با ما انبارداران تهران همراه بمانید

گروه E : تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ:

EXW (مخفف :Ex Works) : تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ ( محل کار).

گروه F : تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ :

FCA (مخفف :Free Carrier) : تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ ( تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما) . با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاما).

 

FAS (مخفف اصطلاح :Free Alongside Ship): تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.مراحل تحویل کالاهای بین المللی

 

مراحل تحویل کالاهای بین المللی

مراحل تحویل کالاهای بین المللی

 

 

FOB (مخفف اصطلاح :Free On Board): مراحل تحویل کالاهای بین المللی تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

 

گروه C : تحویل کالا در مبدأ به خریداربا پرداخت کرایه حمل :

CFR (مخفف اصطلاح :Cost and Freight): ارزش و کرایه حمل تا مقصد. C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی .کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد .هزینه بیمه با خریدار است .هزینه حمل با فروشنده‌است .عقد قرارداد بیمه با خریدار است .و عقد قرارداد حمل با فروشنده .

CIF (مخفف اصطلاح :Cost, Insurance and Freight): ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.

 

 

مراحل تحویل کالاهای بین المللی

مراحل تحویل کالاهای بین المللی

 

مراحل تحویل کالاهای بین المللی

 

CPT (مخفف اصطلاح :Carriage Paid To): تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه میابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

CIP (مخفف اصطلاح :Carriage and Insurance Paid to): تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.مراحل تحویل کالاهای بین المللی

 

مراحل تحویل کالاهای بین المللی

 

 

گروه D : تحویل کالا در مقصد :

DAF (مخفف اصطلاح :Delivered At Frontier): تحویل در مرز ( مرز تعیین شده ).

DES (مخفف اصطلاح :Delivered Ex Ship): تحویل در عرشه کشتی ( در مقصد ).

DEQ (مخفف اصطلاح :Delivered Ex Quay) : تحویل در اسکله ( در مقصد ).

DDU (مخفف اصطلاح :Delivered Duty Unpaid) : تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

DDP (مخفف اصطلاح :Delivered Duty Paid) : تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

DEQ (مخفف اصطلاح :Delivered Ex Quay) : تحویل در اسکله ( در مقصد ).

DDU (مخفف اصطلاح :Delivered Duty Unpaid) : تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

DDP (مخفف اصطلاح :Delivered Duty Paid) : تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

مراحل تحویل کالاهای بین المللی

Summary
Review Date
Reviewed Item
مراحل تحویل کالاهای بین المللی
Author Rating
51star1star1star1star1star
برچسب‌ها

بدون دیدگاه


دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه تان را ارسال کنید :

برای اطلاع از خدمات انبار داری و انجام نگهداری بار های شما با شماره 1910104 - 0990 تماس بگیرید

شماره انبار